Profil společnosti

Kovolak
Předmětem činnosti firmy je zajišťování kompletních dodávek zařízení lakoven pro nanášení nátěrových hmot nástřikem nebo máčením, včetně následného sušení, manipulace s výrobky a dalších operací.
 
Ve spolupráci s partnerskými firmami ze sdružení dodavatelů zařízení pro povrchové úpravy ASO dále nabízíme dodávky zařízení pro mechanickou a chemickou předúpravu povrchu (otryskávání, odmašťování, fosfátování, moření atd.), zařízení pro zneškodňování odpadních vod a plynných emisí z procesů povrchových úprav, zařízení pro nanášení práškových plastů a další související komponenty.

Naše nabídka zahrnuje

Kovolak - vozidlo
  • návrh technologie povrchové úpravy
  • zpracování projektové dokumentace provozu povrchových úprav
  • konstrukci zařízení v 3D systému
  • výrobu a dodávku zařízení
  • montáž a uvedení do provozu
  • komplexní odzkoušení všech prvků
  • záruční a pozáruční servis
  • dodávky náhradních dílů a filtračních náplní

Historie společnosti

Kovolak - povrchové úpravy

Firma Kovolak s.r.o. byla založena v roce 1993 skupinou odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru výroby zařízení pro povrchové úpravy, především lakoven pro nanášení tekutých nátěrových hmot.

Úzce specializované zaměření výrobního programu umožňuje aplikaci nejnovějších technických poznatků a značnou flexibilitu při hledání technického řešení procesu povrchových úprav, který v maximální míře odpovídá kapacitním požadavkům a prostorovým možnostem zákazníků. Z tohoto důvodu je většina dodávaných zařízení koncipována jako atypická.

V prvních letech vývoje společnosti převážná část dodávek směřovala na tuzemský trh, postupně se však zvyšoval počet obchodních případů zrealizovaných v zahraničí, především v Německu, Holandsku, Kazachstánu, Slovenské republice, Francii a dalších zemích.

V roce 1994 bylo založeno sdružení dodavatelů zařízení pro povrchové úpravy ASO, ve kterém působí spolu s firmou Kovolak i další společnosti zabývající se dodávkami zařízení pro technologicky související procesy.

Již v počátcích fungování firmy byl vytvořen stabilní tým technických a obchodních pracovníků s výbornými kvalifikačními předpoklady a odbornými zkušenostmi, které zaručují nalezení optimálního technologického řešení pro každého zákazníka. Díky soustavnému vzdělávání v oboru a využití špičkového technického a programového vybavení jsou naši specialisté schopni pracovat vysoce flexibilně a v prvotřídní kvalitě.

Kovolak Kovolak
Marie Majerová 1152
584 01 Ledeč nad Sázavou
Česká republika
 
tel.: +420 569 726 060
fax: +420 569 713 214
email: kovolak@kovolak.cz